KINO-TEATR X

Prosimy o cierpliwość, strona WWW STOWARZYSZENIA STG będzie powoli "uzbrajana" w materiały, które sygnalizujemy hasłowo poniżej. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy współuczestniczyli w tworzeniu zdarzeń artystycznych i organizacyjnych na terenie Politechniki Śląskiej.
Prosimy pisać na nasz adres e-mail lub wysłać "tradycyjny" list na adres STOWARZYSZENIA STG.